Der Bloede Dritte Mittwoch #022

16.10.2013, 20:30

Rhiz

Pascal Battus & Brian Eubanks (FR/CN) [konzert / improvisation]
Kai Fagaschinski & Franz Hautzinger (D/A) [konzert / improvisation]
Silvia Faessler & Billy Roisz (A): „skylla“ [konzert / medienkunst]
dj pure